Energielabels voor systemen

"Het ontwikkelen van een rekentool waarmee alle partijen kunnen werken"

Vanaf 26 september 2015 werden installatiebedrijven door ecodesign regelgeving van de Europese Unie verplicht om energielabels te bepalen voor een combinatie van apparaten. Dit energielabel wordt ook wel een systeemlabel of pakketlabel genoemd. In een samenwerking tussen Kennisinstituut ISSO, Techniek Nederland en Technische productendatabase 2BA is besloten om een tool te ontwikkelen voor de installatiebranche, waarmee dit label eenvoudig berekent en gegenereerd kan worden. Dit borgt de kwaliteit van het label en ontzorgd de installateurs die aan deze wetgeving moeten voldoen.

Fluxility heeft een rekenkern ontwikkelt om het energielabel te berekenen. Aan de hand van invoergegevens zoals het het aanwezige type CV-ketel, warmtepomp en/of zonnepanelen wordt bepaald welk energielabel toegekend moet worden op basis van geldende Europese regelgeving. De rekenkern wordt aangeroepen via een API, een communicatiemiddels voor softwaresystemen. Alle softwareleveranciers in Nederland kunnen aansluiten op deze API, zodat zij de door ISSO gevalideerde rekenkern kunnen gebruiken.

Naast een rekenkern heeft Fluxility ook de software geschreven om het daadwerkelijke energielabel in PDF-formaat te genereren. De uitkomsten van de rekenkern kunnen eenvoudig worden doorgestuurd naar de API van de generator en vervolgens komt hier een mooi vormgegevens energielabel uit.

In dit uitdagende project moest Fluxility laten zien dat we een betrouwbare partner zijn, die de gegeven informatie goed kan vertalen naar een perfect eindproduct. Zo moesten de complexe berekeningen uit de Europese Richtlijnen worden vertaald naar software die voor iedereen bruikbaar is, zodat installateurs dit eenvoudig kunnen toepassen in hun werkveld. De grootste uitdaging was dan ook om de schakel te zijn die de ingewikkelde informatie van de engineers vertaalden naar bruikbare informatie voor de programmeurs. De code is daardoor zodanig geprogrammeerd dat ook niet-programmeurs deze kunnen valideren.

De implementatie van het product vind je onder andere op de website van Uneto VNI.

Klant
Kennisinstituut ISSO
Kenmerken
PDF generator, Rekenkern opgezet incl. API
Technieken
Python, Django, Django REST Framework, Celery, WK<HTML>toPDF
Dienst
Software