Fluxility is SEBO-gecertificeerd

SEBO: Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. 

We zijn binnen Zoetermeer al jaren actief op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, daarom hebben wij van de Gemeente Zoetermeer het SEBO-keurmerk in ontvangst mogen nemen. 

Het keurmerk wordt niet zomaar gegeven. Wij hebben het gekregen, omdat wij ons inzetten voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid, aandacht hebben voor kwetsbare groepen, Zoetermeerse doelen ondersteunen, actief meedoen binnen het ondernemersklimaat en samenwerking zoeken met partijen binnen de gemeente Zoetermeer. 

We zijn uiteraard heel blij met deze certificering!