Django installeren en configureren

Django is een webframework dat geschreven is in Python en wordt gebruikt om snel en gemakkelijk webapplicaties te bouwen. Het is gebaseerd op het model-view-controller (MVC) ontwerppatroon en wordt veel gebruikt door ontwikkelaars over de hele wereld. In deze blog zal ik uitleggen hoe je Django installeert en configureert om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van webapplicaties.

Stap 1: Installeer Python

Voordat we Django kunnen installeren, moeten we Python op ons systeem installeren. Python is de programmeertaal waarin Django is geschreven, dus het is belangrijk dat we Python correct installeren. Ga naar de officiële Python-website (https://www.python.org/downloads/) en download de nieuwste versie van Python voor jouw besturingssysteem. Als je al Python hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je de nieuwste versie hebt.

 

Stap 2: Installeer pip

Pip is een package manager voor Python en wordt gebruikt om Python-modules en -pakketten te installeren. Om pip te installeren, moet je het commando 'get-pip.py' uitvoeren. Ga naar https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py en download het bestand. Open vervolgens je terminal en voer het volgende commando uit:

python get-pip.py

Als het goed is, wordt pip nu geïnstalleerd op je systeem.

 

Stap 3: Installeer Django

Nu we Python en pip hebben geïnstalleerd, kunnen we Django installeren. Om Django te installeren, open je je terminal en voer je het volgende commando uit:

pip install Django

Dit zal Django installeren op je systeem. Controleer of de installatie succesvol is door het volgende commando uit te voeren:

python -m django --version

Dit zou de versie van Django moeten retourneren die je hebt geïnstalleerd.

 

Stap 4: Maak een Django-project

Nu we Django hebben geïnstalleerd, kunnen we een nieuw Django-project maken. Om een nieuw project te maken, open je je terminal en ga je naar de map waar je jouw project wilt opslaan. Voer vervolgens het volgende commando uit:

django-admin startproject projectnaam
 

Vervang 'projectnaam' door de naam die je aan jouw project wilt geven. Dit commando zal een nieuw Django-project maken en alle benodigde bestanden voor je aanmaken.

 

Stap 5: Maak een Django-app

Nu we een Django-project hebben, kunnen we een Django-app maken. Een app in Django is een op zichzelf staand deel van een project dat specifieke functionaliteit biedt. Om een app te maken, ga je naar de map waar je jouw project hebt opgeslagen en voer je het volgende commando uit:

python manage.py startapp appnaam
 

Vervang 'appnaam' door de naam die je aan jouw app wilt geven. Dit commando zal een nieuwe app maken en alle benodigde bestanden voor je aanmaken.

 

Stap 6: Configureer de database

Nu we een app hebben, moeten we een database configureren. Django ondersteunt verschillende databases, waaronder MySQL, PostgreSQL, SQLite en Oracle. In deze blog gaan we ervan uit dat we SQLite gebruiken, aangezien dit de standaarddatabase is voor Django.

Om de database te configureren, moet je de database-instellingen in het bestand 'settings.py' van jouw project bewerken. Open het bestand 'settings.py' en zoek de volgende regels code:

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
    }
}

Dit zijn de standaarddatabase-instellingen voor Django. Als je wilt dat Django een andere database gebruikt, moet je de 'ENGINE' en 'NAME' instellingen wijzigen.

 

Stap 7: Voer de migraties uit

Voordat we onze app kunnen gebruiken, moeten we de database migreren. Migraties zijn een manier om wijzigingen in de database te beheren en bij te houden. Om de migraties uit te voeren, voer je het volgende commando uit in de terminal:

python manage.py migrate

Dit zal alle vereiste tabellen in de database maken.

 

Stap 8: Voeg een weergave toe

Nu we onze app hebben gemaakt en de database hebben geconfigureerd, kunnen we een weergave toevoegen. Een weergave in Django is een functie die een HTTP-verzoek ontvangt en een HTTP-respons retourneert.

Om een weergave toe te voegen, ga je naar het bestand 'views.py' van jouw app en voeg je de volgende code toe:

from django.http import HttpResponse

def home(request):
    return HttpResponse('Hello, world!')
 

Dit is een eenvoudige weergave die gewoon de tekst 'Hello, world!' terugstuurt als reactie op een HTTP-verzoek.

 

Stap 9: Voeg een URL toe

Nu we onze weergave hebben gemaakt, moeten we deze aan een URL koppelen. Dit doen we in het bestand 'urls.py' van onze app.

Open het bestand 'urls.py' en voeg de volgende code toe:

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.home, name='home'),
]

Dit zal een URL-koppeling maken tussen de startpagina van onze app en onze weergave 'home'.

 

Stap 10: Voer de ontwikkelingsserver uit

Nu we onze app hebben gemaakt, onze database hebben geconfigureerd, een weergave hebben toegevoegd en een URL hebben gekoppeld, kunnen we onze app uitvoeren met behulp van de ontwikkelingsserver van Django. Om de ontwikkelingsserver uit te voeren, voer je het volgende commando uit in de terminal:

python manage.py runserver
 

PostgreSQL, SQLite en Oracle. In deze blog gaan we ervan uit dat we SQLite gebruiken, aangezien dit de standaarddatabase is voor Django.

Om de database te configureren, moet je de database-instellingen in het bestand 'settings.py' van jouw project bewerken. Open het bestand 'settings.py' en zoek de volgende regels code:

DATABASES = { 'default': { 'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3', 'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3', } }

Dit zijn de standaarddatabase-instellingen voor Django. Als je wilt dat Django een andere database gebruikt, moet je de 'ENGINE' en 'NAME' instellingen wijzigen.

 

Conclusie

Django is een krachtig webframework dat wordt gebruikt door ontwikkelaars over de hele wereld. In deze blog hebben we uitgelegd hoe je Django kunt installeren en configureren om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van webapplicaties. We hebben het proces van het maken van een nieuw Django-project, het maken van een nieuwe app, het 

configureren van de database, het toevoegen van een weergave en een URL, en het uitvoeren van de ontwikkelingsserver stap voor stap doorgenomen.

Als je eenmaal vertrouwd bent met Django, zijn er nog veel meer functies en mogelijkheden die je kunt ontdekken en gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld modellen maken om gegevens op te slaan in de database, formulieren gebruiken om gegevens van gebruikers te verzamelen en te verwerken, en sjablonen gebruiken om de inhoud van jouw webpagina's te maken. Je kunt ook verschillende Django-apps gebruiken om specifieke functionaliteit aan jouw project toe te voegen.

Het kan even duren om vertrouwd te raken met Django en alle functies die het biedt, maar het is een krachtig en veelzijdig webframework dat het leren waard is. Door de stappen in deze blog te volgen, kun je snel beginnen met het bouwen van jouw eigen webapplicaties met Django.